Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Maar het is ook belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Bekende Nederlanders lezen voor op crèches, kinderdagverblijf en basisschool om zo te onderstrepen hoe belangrijk voorlezen is. En veel leraren en ouders doen natuurlijk net zo goed mee. Van voorlezen worden kleintjes grote lezers.

Diederik Samson bezoekt een kinderdagverblijf tijdens de Nationale Voorleesdagen 2013

In Nederlandse gezinnen lezen ouders veel en vaak voor, blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. In gezinnen met kinderen van 3 en 4 jaar lezen alle ouders voor. Zo vroeg mogelijk met voorlezen beginnen is belangrijk. Het is goed voor de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Praten over een verhaal of illustratie stimuleert de fantasie. Kinderen herkennen situaties en emoties uit hun eigen leven en leren die emoties onder woorden te brengen. Kinderen die vaak worden voorgelezen, hebben later minder moeite om zelf te leren lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Specialist voor- en vroegschoolse periode