22 december 2021

Welke voorleesrituelen zijn er binnen Nederlandse gezinnen? Welke motivaties hebben ouders voor het voorlezen met hun kinderen? En op welke manier verschillen deze rituelen en motivaties tussen diverse gezinssamenstellingen?

Deze onderzoeksvragen staan centraal in de publicatie Voorlezen in verschillende gezinssamenstellingen van Natascha Notten en Maartje Cobussen. Voor dit onderzoek interviewden zij vijftien ouders uit zowel tweeoudergezinnen, eenoudergezinnen als samengestelde gezinnen.

Uit de resultaten blijkt dat ouders in eenoudergezinnen soms minder tijd hebben voor het voorleesritueel dan ouders in tweeoudergezinnen. In samengestelde gezinnen kan een ‘nieuwe’ partner nieuwe perspectieven bieden op het voorleesritueel.

De motivaties om voor te lezen verschillen niet naar gezinssamenstelling, maar de prioriteiten in de motivaties wel. Opvallend is de bijna tegengestelde rol en betekenis die voorlezen heeft in samengestelde gezinnen. Soms is voorlezen in deze gezinnen een manier voor ouders om één-op-één binding aan te gaan met hun ‘eigen’ biologische kind en om de fijne vertrouwdheid van het ‘oude’ gezinsritueel te behouden. In andere gevallen wordt het voorlezen door de ouders juist bewust ingezet om een ‘nieuw’ gezinsritueel te creëren en om een nieuwe gezinsidentiteit te vormen.  

Doelgroep(en)

Trefwoorden