Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voor (v)mbo-scholieren is er een eigen leescampagne: De Weddenschap. Drie bekende Nederlanders dagen leerlingen uit om, net als zij, drie boeken te lezen. Met De Weddenschap kunt u leerlingen in het (v)mbo die minder graag lezen, toch een positieve leeservaring bezorgen.

De persoonlijke boodschap over boeken en lezen van bekende Nederlanders trekt de aarzelende lezers over de streep. Vanwege het laagdrempelige en open karakter van de actie is meedoen door leerlingen uit lagere klassen of andere typen van onderwijs ook heel goed mogelijk. Elke weddenschap is namelijk persoonlijk: de leerling kiest zelf boeken uit die het best bij hem of haar passen.

De Weddenschap is een project van en wordt uitgevoerd door Stichting Lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Teamleider projectontwikkeling en innovatie