28 september 2023

Op 16 mei 2023 informeerden de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Cultuur en Media de Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. De toenmalige bewindspersonen stellen hierin dat zij opnieuw investeren in bewezen effectieve aanpakken voor leesbevordering om de school heen, zoals BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast laten zij onderzoek doen naar een duurzame verankering van de Bibliotheek op school .

Masterplan basisvaardigheden

De toenmalige bewindspersonen stellen in de Tweedekamerbrief van 16 mei 2023 het volgende over het Masterplan basisvaardigheden:

‘De staatssecretaris voor Cultuur en Media en ik investeren opnieuw in bewezen effectieve aanpakken voor leesbevordering om de school heen. Het gaat dan onder meer om Boekstart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Ik wil dat we deze ondersteuning meer gaan richten op scholen die dat het meest nodig hebben en hen daarbij zoveel mogelijk ontzorgen. Ik ben daarvoor een meer gerichte en verbeterende aanpak aan het ontwikkelen die in de loop van volgend schooljaar scholen nog beter zal helpen en die scholen een perspectief biedt voor meerdere jaren. Dit gaat zowel om nieuwe locaties van de Bibliotheek op school als om een verbetering van de hulp op bestaande locaties. In het verlengde van de motie-Mohandis loopt daarnaast momenteel het onderzoek naar wat er nodig is om de Bibliotheek op school verder te verduurzamen op de lange termijn. Het plan voor duurzame borging op de lange termijn dat gebaseerd is op dit onderzoek presenteer ik dit najaar.’

Duurzame verankering

In opdracht van het ministerie van OCW doet KWINK groep onderzoek naar de duurzame verankering van de Bibliotheek op school. Daarbij zetten ze verschillende onderzoeksmethoden in. Zo spreken ze partijen uit het onderwijs- en bibliotheekveld om een beeld te krijgen van de huidige samenwerking. En analyseren ze bronnen die relevante feiten en cijfers bevatten om de huidige samenwerking tussen scholen en bibliotheken inzichtelijk te maken. KWINK groep evalueerde eerder al de bibliotheekwet en het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen, waarvan de Bibliotheek op school onderdeel is.

Het onderzoek naar de Bibliotheek op school verschijnt dit najaar.

Meer informatie

Naar verwachting komt er later dit najaar meer informatie vanuit het ministerie van OCW over de hierboven vermelde aanpak vanaf het schooljaar 2023-2024. Neem voor vragen en aanvullende informatie contact op met Adriaan Langendonk.

Lees hier de Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs (16 mei 2023).
Lees hier de Kamerbrief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (21 november 2022).
Lees hier de motie-Mohandis c.s. (22 november 2022).
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de presentatie van de Miljoenennota 2022 (september 2022).
Lees hier de reactie van Stichting Lezen op de Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma (13 mei 2022).

Over BoekStart en de Bibliotheek op school
Met BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen en jongeren om meer te lezen. Bij deze aanpak ondersteunt de Bibliotheek scholen en kinderopvanginstellingen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier.

BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert beide programma’s uit. De programma’s worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.