27 september 2022

Bij de presentatie van de Miljoenennota afgelopen week werd duidelijk dat er via het Masterplan basisvaardigheden dit jaar 12,9 miljoen euro extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. Stichting Lezen is verheugd dat de minister en de staatssecretaris leesbevordering zien als belangrijke factor voor de kwaliteitsimpuls in het onderwijs.

Infographic met de vier pijlers van het masterplan uitgelicht.

Belang collectie en expertise bibliotheken

In mei van dit jaar schreven minister Wiersma en staatssecretaris Uslu in de Kamerbrief over het Masterplan al dat zij voor scholen veel kansen zien in het samenwerken met partners buiten de school. De minister en staatssecretaris nemen leesontwikkeling als voorbeeld en benoemen daarbij expliciet de expertise en collectie van bibliotheken. Uit de Kamerbrief: ‘Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op school, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid.’

Partners in leesbevordering

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “Met deze extra financiering onderstrepen de minister en de staatssecretaris het belang van een sterkere samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector. Het is een goede zaak dat scholen en kinderopvanginstellingen nu vanuit onderwijsmiddelen kunnen investeren in leesbevordering, in samenwerking met de lokale bibliotheek. Met onze lokale netwerkaanpak rond BoekStart en de Bibliotheek op school hebben we de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvanginstellingen, bibliotheken en andere leesbevorderingspartners goed vormgegeven. Die aanpak kan nu uitgebreid en verdiept worden. Daardoor kunnen we straks nog veel meer kinderen en jongeren bereiken en hen motiveren om (meer) te lezen. Zo zetten we samen alles in het werk om de zorgwekkende trend van afnemende leesvaardigheid te keren.”

Plan op hoofdlijnen

Het is nu nog niet duidelijk om hoeveel locaties voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school po en vmbo het gaat, of hoe het geld aangevraagd kan worden. Nadere uitwerking van de plannen volgt in overleg met het ministerie van OCW, de Bibliotheeksector en hun (lokale) partners.

Over BoekStart en de Bibliotheek op school
Stichting Lezen biedt met BoekStart de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De programma’s worden uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.