3 november 2019

Deze meta-analyse doet verslag van de effecten en werkzame elementen van ouder-kindprogramma’s. Dit zijn programma’s die worden ingezet om de geletterde thuisomgeving te stimuleren. In dit rapport  zijn de effecten samengevat van 56 ouder-kindprogramma’s, onderzocht in 48 verschillende studies die zich uitsluitend richten op kinderen van wie het merendeel uit gezinnen met een lage SES komt.

De uitkomsten van het onderzoek laten positieve effecten zien. Op de korte termijn verbeterden zowel de begripsgerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld verhaalbegrip) als de codegerelateerde vaardigheden (bijvoorbeeld kennis van schrift) bij kinderen die meededen aan een ouder-kindprogramma. Op de lange termijn leken de effecten, met name bij de begripsgerelateerde vaardigheden, echter wel uit te doven.

Welke ingrediënten zijn er nodig voor een succesvol programma? Focus lijkt hierbij het toverwoord. Lees hierover verder in de publicatie.

Doelgroep(en)

Trefwoorden