15 maart 2021

In de bundel Ondergedoken als Anne Frank vertellen veertien onderduikers hun onderduikverhaal. De verhalen geven aanleiding om met elkaar te praten en na te denken over het thema vrijheid in brede zin. Het raakt aan zaken zoals identiteit, veiligheid, moed, racisme en rechtvaardigheid. Bij deze bundel hebben Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis lesmateriaal ontwikkeld en een film gemaakt voor voortgezet onderwijs en mbo. Het crossmediaproject kan gebruikt worden bij de lessen mens en maatschappij (vo), burgerschap (mbo) en Nederlands.

Crossmediaproject

Het crossmediaproject Ondergedoken als Anne Frank bestaat uit een leesboek, e-book en luisterboek, uit een film, lesmateriaal en een webapp. Het boek is bij de boekhandel te koop. Het e-book en het luisterboek zijn voor leden van de Bibliotheek beschikbaar via jeugdbibliotheek.nl. Op de webapp staan de verhalen van de veertien onderduikers als losse luisterfragmenten. De site biedt daarnaast extra informatie, zoals interviews, foto’s en animaties die een deel van het verhaal verbeelden. De filmpjes zijn te zien door met een smartphone de QR-codes te scannen die in het boek staan.

Lesmateriaal lessen mens en maatschappij, burgerschap en Nederlands

Bij het boek is een docentenhandleiding met lessuggesties gemaakt om in de klas mee aan de slag te gaan. Er is een handleiding voor mbo-docenten en een handleiding voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het materiaal is naar keuze in te zetten voor één of meer lessen, waarbij de onderduik gezien wordt als aanjager voor discussies en werkvormen over onder meer vrijheid van meningsuiting, identiteit en de vraag wat moed is.

Webinar Lezen in het mbo werkt!

Naar aanleiding van het verschijnen van het lespakket (film en lesbrieven) bij de bundel Ondergedoken als Anne Frank en de vernieuwde publicatie Meer lezen, beter in taal – mbo en de brochure Lezen over burgerschapsthema’s heeft Stichting Lezen het webinar Lezen in het mbo werkt! georganiseerd.