Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Zakelijk schrijven stimuleert tekstbegrip. https://www.lezen.nl/onderzoek/zakelijk-schrijven-stimuleert-tekstbegrip/.
23 oktober 2021

Voor zakelijk schrijven bestaat sterker bewijs dat het de leesvaardigheid positief beïnvloedt dan voor creatief schrijven. Een meta-analyse van 95 studies laat zien dat het tekstbegrip groter is als er tijdens en na het lezen tevens geschreven wordt. Het gaat om studerende schrijfactiviteiten, zoals het maken van samenvattingen en notities en het bedenken van vragen en antwoorden. Leerlingen hebben baat bij instructie voor hoe dergelijke schrijfactiviteiten aan te pakken (Graham & Ebert, 2010). 

Omgekeerd zorgt instructie gericht op lezen ervoor dat de schrijfvaardigheid van leerlingen vooruit gaat. Zowel de schrijfkwaliteit, het woordgebruik als de spelling ontwikkelen zich hierdoor. Hiernaast gaat de schrijfvaardigheid vooruit doordat leerlingen zelf teksten lezen en analyseren, of observeren hoe andere leerlingen omgaan met teksten (Graham et al., 2018).