Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Vaders voelen meer voor digitaal voorlezen. https://www.lezen.nl/onderzoek/vaders-voelen-meer-voor-digitaal-voorlezen/.
10 februari 2021

Digitale media lijken ook het voorlezen een stimulans te kunnen geven. Zo denken Duitse ouders dat digitaal verrijkte kinderboeken het lezen kunnen bevorderen. De filmpjes, spelletjes en andere extra’s die de geschreven tekst aanvullen, prikkelen het leesplezier van kinderen. De vaders voelen zich door verrijkte boeken gemotiveerd om (vaker) voor te lezen. Zij vinden bovendien beter hun weg in het aanbod van boeken dan moeders. Digitaal en ‘analoog’ voorlezen sluiten elkaar overigens niet uit. Ouders die voorlezen uit e-boeken, blijven dat ook doen van papier (Stiftung Lesen, 2012).

Doelgroep(en)