1 januari 2015

Betrokkenheid van beide ouders bij de leesopvoeding is van groot belang voor kinderen. Maar hoe betrokken zijn vaders en moeders eigenlijk? Stichting Lezen deed hier als partner van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) onderzoek naar.

Overeenkomstig eerdere studies laat deze verdiepende analyse van het SMB-onderzoek zien dat vaders wat minder sterk betrokken zijn bij de leesopvoeding dan moeders: zij lezen minder vaak voor, praten minder vaak met hun kinderen over boeken en geven minder vaak het goede voorbeeld door zelf te lezen.

Wie stoeit met het boek? brengt op gedetailleerde wijze de leesopvoedingsverschillen tussen vaders en moeders in kaart, en behandelt daarnaast een aantal mogelijke verklaringen voor deze verschillen.

Doelgroep(en)