Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Bezoek Lezen voor de lijst stabiliseert zich. https://www.lezen.nl/onderzoek/stevige-groei-voor-lezen-voor-de-lijst/.
13 februari 2023

Het aantal bezoekers van Lezen voor de lijst, een website die leerlingen wil helpen om boeken voor de lijst te kiezen die passen bij hun literaire niveau, is zich aan het stabiliseren na een jarenlange sterke groei. De website voor leerlingen, met pagina’s voor te lezen boeken en opdrachten, is te vinden op de Jeugdbibliotheek. Deze heeft tussen november 2021 en oktober 2022 ruim 1 miljoen bezoekers getrokken, 5% meer dan het jaar ervoor. De website voor docenten, met titellijsten voor boeken, didactische analyses en achtergrondinformatie, heeft in dezelfde periode ruim 600.000 bezoekers getrokken. Dit is 6% minder dan het jaar ervoor, en het tweede jaar op rij met een daling. 

Hiermee is het totale bezoek tussen 2021 en 2022 nagenoeg stabiel. In de periode 2011 tot 2018, waarin Lezen voor de lijst een geïntegreerde website voor docenten en leerlingen vormde, verzevenvoudigde het aantal bezoekers. Tussen 2018 en 2022 groeide het aantal bezoekers nog met twee derde.

De drukste maand op Lezen voor de Lijst is september. Dit komt waarschijnlijk doordat veel middelbare scholieren aan het begin van het schooljaar op zoek gaan naar boeken om te lezen voor de lijst, en veel docenten het literatuuronderwijs voor het aanstaande schooljaar voorbereiden. De pagina’s voor de bovenbouw van havo, vwo en het mbo (Jeugdbibliotheek 15-18 jaar) zijn populairder dan deze voor de onderbouw van havo, vwo en het vmbo (Jeugdbibliotheek 12-15 jaar). Dit komt waarschijnlijk doordat er in de bovenbouw sprake is van een deels verplichte leeslijst.

Havo en vwo

Op de havo en het vwo wordt Lezen voor de lijst veel gebruikt. 50% van de docenten Nederlands heeft binnen de sectie afgesproken de website te gebruiken voor het literatuuronderwijs, en nog eens 28% doet dit op eigen initiatief, met zijn of haar klassen (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). Docenten waarderen vooral de niveau-indeling. In de onderbouw hanteren ze deze om te bepalen welke boeken aansluiten op het niveau van de leerlingen. In de bovenbouw leggen ze leerlingen een minimumniveau op: 2 of 3 voor havo, 3 of 4 voor vwo. Een op de drie docenten maakt daarnaast gebruik van de verwerkingsopdrachten die op de site worden aangeboden (Oberon, 2016).