Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2022). Stevige groei voor Lezen voor de Lijst. https://www.lezen.nl/onderzoek/stevige-groei-voor-lezen-voor-de-lijst/.
31 maart 2022

Lezen voor de Lijst trekt steeds meer bezoekers. De website voor leerlingen, met pagina’s voor te lezen boeken en opdrachten, is onderdeel van de Jeugdbibliotheek. Deze heeft tussen november 2020 en oktober 2021 ruim 1 miljoen bezoekers getrokken, 21% meer dan het jaar ervoor. De website voor docenten, met titellijsten voor boeken, lesideeën en achtergrondinformatie (Lezen voor de Lijst), heeft in dezelfde periode ruim 650.000 bezoekers getrokken, 12% minder dan het jaar ervoor. Hiermee groeide het totale bezoek met 5%. In de periode 2011 tot 2018, waarin Lezen voor de Lijst een geïntegreerde website voor docenten en leerlingen vormde, nam het aantal bezoekers met een factor zeven toe.

De drukste maanden op Lezen voor de Lijst zijn september en oktober. Dit komt waarschijnlijk doordat veel middelbare scholieren aan het begin van het schooljaar op zoek gaan naar boeken om te lezen voor de lijst, en veel docenten het literatuuronderwijs voor het aanstaande schooljaar voorbereiden. De pagina’s voor de bovenbouw van havo, vwo en het mbo (Jeugdbibliotheek 15-18 jaar) zijn populairder dan deze voor de onderbouw van havo, vwo en het vmbo (Jeugdbibliotheek 12-15 jaar). Dit komt waarschijnlijk doordat er in de bovenbouw sprake is van een deels verplichte leeslijst.

Havo en vwo

Op de havo en het vwo wordt Lezen voor de Lijst veel gebruikt. 50% van de docenten Nederlands heeft binnen de sectie afgesproken de website te gebruiken voor het literatuuronderwijs, en nog eens 28% doet dit op eigen initiatief, met zijn of haar klassen (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). Docenten waarderen vooral de niveau-indeling. In de onderbouw hanteren ze deze om te bepalen welke boeken aansluiten op het niveau van de leerlingen. In de bovenbouw leggen ze leerlingen een minimumniveau op: 2 of 3 voor havo, 3 of 4 voor vwo. Een op de drie docenten maakt daarnaast gebruik van de verwerkingsopdrachten die op de site worden aangeboden (Oberon, 2016).