1 mei 2016

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op en bij elke vernieuwing wordt ook aan het literatuuronderwijs gesleuteld. In de afgelopen twintig jaar werden verplichte leeslijsten korter, werd het leesdossier ingevoerd en weer afgeschaft en werden de referentieniveaus geïntroduceerd ̶ om maar een paar zaken te noemen. En er kwam meer aandacht voor individuele verschillen in de leesontwikkeling, gezien de brede aandacht in het onderwijs voor lezenvoordelijst.nl van Theo Witte.

Hoe vertalen dit soort veranderingen zich naar de lespraktijk? Is het leesdossier inderdaad verdwenen uit de klas? Welke eisen stelt een docent op literair vlak aan de eindexamenkandidaat in de havo? Hoe groot is de rol van de sectieleider bij het bepalen van het onderwijsprogramma? En is de afdelingsleider erbij betrokken? Bestaat de verplichte leeslijst nog, en zo ja: hoe wijd is die aanpak verbreid? Allemaal vragen waar Stichting Lezen en Kunst van Lezen graag het antwoord op wilden weten, en die samen met een groot aantal andere vraagstukken werden ondergebracht in een onderzoek naar de actuele stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo.

Het onderzoek

DUO Market Research hield een QuickScan onder een grote, representatieve groep docenten Nederlands. Oberon voerde daarnaast een verdiepend onderzoek uit onder een kleinere groep. Samen schetsen deze onderzoeken een goed beeld van het huidige lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo. De rapportages van beide onderzoeken zijn hiernaast te downloaden.