Het voorlezen door ouders aan kinderen lijkt toe te nemen sinds de komst van het coronavirus. In juni 2020, tijdens de eerste lockdown om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gaf 10% van de ouders van 0- tot 6-jarige kinderen aan vaker voor te lezen dan voor de lockdown. Bij ouders van 7- tot 12-jarigen betrof dit 16%. Respectievelijk 3% en 6% van de ouders las sinds de lockdown minder vaak voor (KvB Boekwerk & GfK, 2020, meting 53).  

Grootouders zijn in tegenstelling tot ouders minder vaak gaan voorlezen tijdens de coronacrisis. 21% gaf in juni 2020 aan dat de regelmaat van voorlezen aan hun kleinkinderen was gedaald, terwijl 4% een stijging rapporteerde (KvB Boekwerk & GfK, 2020, meting 53).

Het intensievere voorleesgedrag door ouders wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Nederlanders de dagen vaker in en rond het huis doorbrengen. Grootouders lezen mogelijk minder intensief voor doordat het aantal familiebezoeken in coronatijd is gedaald. Hiernaast komt het intensievere voorleesgedrag van ouders mogelijk doordat scholen tijdens de eerste lockdown niet tot beperkt geopend zijn geweest.

Doelgroep(en)