Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Leesmotieven verschillen naar culturele achtergrond. https://www.lezen.nl/onderzoek/leesmotieven-verschillen-naar-culturele-achtergrond/.
10 februari 2021

Nederlanders met en zonder migratieachtergrond verschillen in de motieven die ze hebben om boeken te lezen. Turkse Nederlanders geven hoofdzakelijk aan dat ze dankzij boeken interessante dingen te weten komen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, terwijl Marokkaanse Nederlanders daarnaast vinden dat boeken hen troost en hoop bieden. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders lezen in grotere getale boeken om zich te ontspannen en omdat ze het plezierig vinden. Zij komen hierin, sterker dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders, overeen met Nederlanders zonder migratieachtergrond (intern rapport Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek & Motivaction, 2018).

Als barrières noemen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond dat ze boeken lezen niet leuk vinden, liever andere dingen doen of er te weinig tijd voor hebben. 21% van de Turkse, 13% van de Marokkaanse en Surinaamse, en 14% van de Antilliaanse Nederlanders geven daarnaast aan lezen te moeilijk of te inspannend te vinden. Bij Nederlanders zonder migratieachtergrond geldt dit voor 2% (intern rapport Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek & Motivaction, 2018).

Doelgroep(en)