Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Leesbevordering op mbo zaak van individuele docent. https://www.lezen.nl/onderzoek/leesbevordering-op-mbo-zaak-van-individuele-docent/.
21 september 2023

88% van de docenten in het mbo besteedt aandacht aan leesbevordering. Een derde van de docenten organiseert ten minste wekelijks vrij lezen tijdens de les, en 31% adviseert studenten ten minste maandelijks over boeken. Voorlezen en praten over boeken doet bijna een kwart van de docenten maandelijks (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

94% van de mbo-docenten vindt het belangrijk om het lezen te bevorderen. De meest genoemde redenen zijn het vergroten van de woordenschat en de leesvaardigheid, en het stimuleren van het leesplezier. Docenten ervaren het als een barrière dat studenten lezen niet leuk en niet nuttig vinden. Hiernaast spelen schaarste in tijd en in het aanbod van boeken een rol (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

De keuze om het lezen te bevorderen is meestal een individuele. 31% van de docenten geeft aan dat leesbevordering een onderdeel vormt van het beleid op de mbo-instelling, terwijl dit volgens 47% niet het geval is (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

De beschikbaarheid van boeken is op het mbo niet vanzelfsprekend. De helft van de docenten geeft aan dat er een boekencollectie is. Drie op de tien geeft aan dat de mbo-instelling samenwerkt met de openbare bibliotheek. Er zijn weinig tot geen docenten die samen met hun studenten de schoolbibliotheek of -mediatheek, de openbare bibliotheek of de boekhandel bezoeken (DUO Onderwijsonderzoek, 2022).

Doelgroep(en)