Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Nederlander leest negen boeken per jaar. https://www.lezen.nl/onderzoek/er-worden-meer-boeken-uitgelezen/.
16 december 2021

Nederlanders lezen gemiddeld 5,7 gedrukte en 3,3 digitale boeken per jaar, opgeteld goed voor negen boeken per jaar. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze groei komt mogelijk door een verandering in de vraagstelling. Met ingang van 2021 is er sprake van een onderscheid tussen gedrukte en digitale boeken, terwijl respondenten voorheen een schatting maakten van boeken in gedrukte en digitale vorm samen. In 2020 lazen Nederlanders gemiddeld 5,7 gedrukte en digitale boeken, in 2019 7,2 en in 2018 7,7. Tussen 2012 en 2017 was er eveneens sprake van een dalende trend. In 2017 lazen Nederlanders gemiddeld 5,9 boeken van begin tot eind. Dit betrof 0,2 boeken minder dan in 2016, bijna twee boeken minder dan in 2014 en bijna drie boeken minder dan in 2012 (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

De laatste keer dat Nederlanders een boek hebben uitgelezen, is in de periode 2012-2021 vrij stabiel. In 2021 zegt 44% van de boekenlezers dat het ongeveer een week of korter geleden is dat het meest recent een boek werd uitgelezen. In 2020 betrof dit 40%, in 2019 46% en in 2018 41%. Hetzelfde gaat op voor de groep boekenlezers voor wie het drie maanden geleden of langer is dat ze een boek hebben uitgelezen. In 2021 gaat het om 28% van de boekenlezers, in 2020 om 31%, in 2019 om 25% en in 2018 om 31% (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55).

Doelgroep(en)