10 februari 2021

Nederlanders lezen gemiddeld 7,2 boeken per jaar. Dit is een half boek minder dan in 2018, maar bijna anderhalf boek meer dan in 2017. Tussen 2012 en 2017 was er sprake van een voortdurend dalende trend. In 2017 lazen Nederlanders gemiddeld 5,9 boeken van begin tot eind. Dit betrof 0,2 boeken minder dan in 2016, bijna twee boeken minder dan in 2014 en bijna drie boeken minder dan in 2012 (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

De leesfrequentie van boeken over deze periode daalt licht. Het zou kunnen dat Nederlanders vaker in een boek beginnen zonder het slot te halen. Dit wordt evenwel niet bevestigd door de onderzoeksgegevens. De laatste keer dat Nederlanders een boek hebben uitgelezen, ligt namelijk dichterbij in de tijd. Terwijl dit in 2017 voor 38% en in 2018 voor 41% van de boekenlezers ongeveer een week geleden was, gaat het in 2019 om 46%. Andersom kromp de groep voor wie het drie maanden geleden of langer is dat ze een boek hebben uitgelezen van 34% in 2017 en 31% in 2018 naar 25% in 2019 (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Doelgroep(en)