Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). 20.000 basisscholieren doen mee aan Schoolschrijver. https://www.lezen.nl/onderzoek/20-000-basisscholieren-doen-mee-aan-schoolschrijver/.
10 februari 2021

Een auteur van kinderboeken bezoekt gedurende een half jaar wekelijks basisscholieren in groep 3 tot en met 8. Deze ‘Schoolschrijver’ leest kinderen voor, gaat met hen in gesprek over boeken en geeft hen opdrachten om creatief te leren schrijven. Het team bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit zestig Schoolschrijvers (ten opzichte van de vijftig auteurs in het jaar ervoor). Zij bezoeken vijftig basisscholen (evenveel als in het jaar ervoor) en bereiken zo 11.000 leerlingen (evenveel als in het jaar ervoor). Naast het halfjaarprogramma is er ook een maandprogramma met hoofdzakelijk digitale lessen. Hiermee zijn 9.000 leerlingen bereikt, vijf keer zoveel als het jaar ervoor. Basisscholen die meedoen aan de Schoolschrijver, bedienen een relatief groot aantal kinderen met het risico op taalachterstanden (De Schoolschrijver, 2019).

De Schoolschrijver lijkt te slagen in de opzet: kinderen stimuleren om zelf te lezen, voor te lezen en creatief te schrijven. 92% van de leerlingen is enthousiast over de Schoolschrijver die hun klas bezoekt. Deze groep waardeert met name de leuke, grappige en spannende manier waarop de auteurs voorlezen en de creatieve opdrachten om zelf verhalen te schrijven. 43% van de leerlingen heeft door henzelf geschreven verhalen aan ouders laten lezen, 32% is van plan om zelf meer boeken te gaan lezen en 18% wil vaker worden voorgelezen door hun ouders (Centrum Brein & Leren, 2015).

Doelgroep(en)