Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Wie stoeit met het boek?

Jaar: 
januari 2015

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.

Betrokkenheid van beide ouders bij de leesopvoeding is van groot belang voor kinderen. Maar hoe betrokken zijn vaders en moeders eigenlijk? Stichting Lezen deed hier als partner van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) onderzoek naar. Overeenkomstig eerdere studies laat deze verdiepende analyse van het SMB-onderzoek zien dat vaders wat minder sterk betrokken zijn bij de leesopvoeding dan moeders: zij lezen minder vaak voor, praten minder vaak met hun kinderen over boeken en geven minder vaak het goede voorbeeld door zelf te lezen. Wie stoeit met het boek? brengt op gedetailleerde wijze de leesopvoedingsverschillen tussen vaders en moeders in kaart, en behandelt daarnaast een aantal mogelijke verklaringen voor deze verschillen.

Reeks