27 september 2022

Veel leesconsulenten van de Bibliotheek op school voeren leesgesprekken met leerlingen. Het gesprek is bedoeld om leerlingen leesmateriaal aan te reiken dat past bij hun leeservaringen en voorkeuren. De leesconsulent koppelt de bevindingen uit de leesgesprekken terug aan de leerkracht.

Cover leesgesprekken voor kinderen met leesproblemen op lichtpaarse achtergrond

Resultaten uit interviews met leesconsulenten

 Leesgesprekken kunnen erg waardevol  zijn. Niet alleen helpt het leerlingen bij het kiezen van boeken die aansluiten bij hun leeservaring en voorkeur, maar het kan er ook  toe leiden dat kinderen en jongeren gáán lezen en daarbij meer plezier ervaren. Verder krijgen leerlingen zelf meer inzicht in hun eigen leesvoorkeuren en draagt het leesgesprek bij aan een positieve ervaring met boeken.

De  leesconsulenten zijn naar eigen zeggen succesvol omdat ze leerlingen aandacht geven en serieus nemen. De consulenten creëren dus een veilige omgeving zodat er alle ruimte voor leerlingen is om open te staan voor boeken. De andere kant van de medaille is dan ook dat een leesgesprek en de voorbereiding ervan veel tijd kosten. Dit maakt dat het aantal leesgesprekken dat gevoerd kan worden beperkt is.

Investeren in leesgesprekken loont

De interviews laten zien dat het loont om te investeren in leesgesprekken, maar er zijn nog wel enkele praktische drempels te nemen voordat leesgesprekken structureel geïmplementeerd kunnen worden binnen de Bibliotheek op school. Hiervoor zijn enkele aanbevelingen opgesteld.

Voor dit onderzoek interviewde Marleen Kieft in opdracht van Stichting Lezen tien leesconsulenten die ervaring hebben met het voeren van leesgesprekken met kinderen en jongeren op de basisschool en op het (v)mbo. Met dit onderzoek wil Stichting Lezen meer kennis en inzicht vergaren over de waarde van deze leesbevorderingsactiviteit, ook met het oog op verdere implementatie van het leesgesprek binnen het programma de Bibliotheek op school.

Bekijk de onderzoekspublicatie Leesgesprekken voor kinderen met leesproblemen: interviews met leesconsulenten.