28 mei 2021

Ook in 2021 organiseert Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en de Bibliotheek op school voor 7.500 kinderen in krimp- en anticipeerregio’s het project Vakantielezen. Het project stimuleert kinderen in groep 3 en 4 om door te lezen in de zomervakantie zodat een terugval in AVI-niveau wordt voorkomen.

Vakantielezen 2021

Op niveau blijven

Vakantielezen geeft kinderen de kans om na de zomer op niveau te blijven lezen of zelfs leesvaardiger te worden. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen blijkt dat van essentieel belang voor hun lees- én leerprestaties. De Bibliotheek is aanjager van het project. De leesconsulent heeft eind februari/begin maart een mail ontvangen via de POI met alle nodige informatie. Zij benadert scholen, enthousiasmeert hen om mee te doen en geeft de schoolgegevens van deelnemende scholen door aan de POI. Voor bibliotheken en scholen die buiten het project om willen deelnemen, waren er (tot 1 april 2021) lege Vakantieleestassen te bestellen om zelf te vullen.

Motivatie

Met verschillende activiteiten willen we kinderen motiveren voor Vakantielezen. Zo verwachten we van scholen dat ze samen met de leesconsulent een feestelijke aftrapbijeenkomst met de ouders van leerlingen uit (dan nog) groep 3 en 4 organiseren. Op deze bijeenkomst of daaraan voorafgaand kiezen kinderen twee of drie boeken uit de schoolbibliotheek voor in hun Vakantieleestas. Tijdens de zomervakantie is er een activiteit in de Bibliotheek voor Vakantielezers. Na de zomer wordt er in de boekenkring op school nagepraat over de gelezen boeken.

Materialen

De Vakantieleestasjes zijn gevuld met 2-3 boeken uit de schoolbieb en verschillende materialen die op leesplan.nl downloadbaar zijn: o.a. een folder voor ouders met leestips en een leeslijstje voor de Vakantielezers. Het Zomertopboek uit de tas, een aantrekkelijk vakantie-doe-boek voor beginnende lezers, is via de uitgever Eduforce te bestellen.

Gratis online lezen

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 kunnen jeugd & jongeren zonder bibliotheeklidmaatschap of bibliotheekinloggegevens ook snel en makkelijk gebruikmaken van de zomeractie in de online Bibliotheek. Met dit gratis aan te maken account kan de jeugd 10 e-books en 10 luisterboeken lenen en lezen, met een leentermijn van 3 weken per boek. Op 31 augustus stopt dit account automatisch.

Lees ook over onderzoek naar vrij lezen in de vakantie.

Doelgroep(en)