8 december 2016

Leesmotivatieprogramma’s hebben een positief effect op leesmotivatie én op begrijpend lezen. Dat geldt zeker ook voor leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn om te lezen, zoals zwakke lezers of middelbare scholieren. Vooral voor hen heeft het zin dit soort programma’s in te zetten, zo blijkt uit een reviewstudie door Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Veel kinderen zijn weinig gemotiveerd om te lezen. Omdat leesmotivatie is gerelateerd aan leesvaardigheid, is het belangrijk te zoeken naar effectieve manieren om de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen. In deze overzichtsstudie geven de onderzoekers een beschrijving van leesmotivatie-interventies die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, analyseren ze de effecten van zulke interventies op leesmotivatie en leesvaardigheid en onderzoeken ze door welke interventie-, steekproef- en studiekenmerken verschillen in effectiviteit worden bepaald.

Roel van Steeensel: “Bij het actieprogramma Tel mee met Taal van de overheid is leesbevordering een van de speerpunten. Dit onderzoek toont aan dat stimuleren van leesmotivatie ook een positief effect heeft op leesvaardigheid en dus kan bijdragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid.”

Lees het onderzoeksrapport Effecten van leesmotivatie-interventies; Uitkomsten van een meta-analyse (2016).