5 maart 2024

Dankzij de impulsgelden uit het Masterplan basisvaardigheden is de Bibliotheek op school op meer en meer scholen te vinden. Ook steeds meer middelbare scholen gaan aan de slag met deze effectieve aanpak in leesonderwijs. Campus VO Eemsdelta startte al in 2016 de samenwerking met partner Biblionet Groningen. Het enthousiasme over de aanpak is nog altijd groot. Wat hebben deze pioniers geleerd over het effectief inrichten van de Bibliotheek op school?

In het artikel ‘We hebben elkaar en elkaars expertise hard nodig’ uit Bibliotheekblad van januari 2024 (nummer 1, jaargang 28), geschreven door Hermien Lankhorst, staat de samenwerking tussen het scholengemeenschap en de school centraal.

Aan het woord komen Annalies Mulder, algemeen directeur van VO Eemsdelta, en Ilona Ebels, manager bibliotheken van Biblionet Groningen. Ze vertellen hoe de samenwerking ooit begon en hoe verbetering werd geboekt via onder andere de nauwe betrekking van de leesmediaconsulent.

Uit de samenwerking tussen VO Eemsdelta en Biblionet Groningen blijkt dat de Bibliotheek op school ook in het voortgezet onderwijs van grote meerwaarde is voor gedegen taal-en leesbeleid. Ondanks financiële steun van de gemeente investeert VO Eemsdelta extra uren om de zichtbaarheid van het programma te vergroten en de Bibliotheek op school effectief te implementeren, met als doel een doorgaande leeslijn voor alle leerlingen.

Bekijk ook het webinar Leesbevorderingsimpuls en de Bibliotheek op school vmbo.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de reeks van webinars voor directeuren en managers van bibliotheken in het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief. Mark Deckers gaat in dit webinar in gesprek met Annalies Mulder (algemeen directeur VO Eemsdelta) en Ilona Ebels (manager bibliotheken van Biblionet Groningen).