31 augustus 2023

Na decennia van bezuinigingen krijgt de bibliotheeksector weer financiële ademruimte, onder meer door de Impulsregeling 2022 met 12,9 miljoen euro vanuit het Masterplan basisvaardigheden. Bibliotheken maken in grote getalen gebruik van de regeling die is bestemd voor het starten van locaties BoekStart in de kinderopvang en locaties de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. Het enthousiasme om met deze impuls te investeren in leesbevorderingsprogramma’s is groot, maar wekt ook de vraag op: hoe werk je tegelijk aan een kwantitatieve uitbreiding én aan kwaliteit en continuïteit?

In het artikel ‘Aan visieloos geld heb je niets’ uit Bibliotheekblad van april 2023 (nummer 4, jaargang 27) staat het voorbeeld van Stadkamer Zwolle centraal. Zij hebben verregaande afspraken gemaakt met lokale leesbevorderingspartners.

In het artikel vertellen Maarten Keppel (projectcoördinator primair onderwijs) en Geny Nijboer (manager team onderwijs en maatschappelijke participatie) over de gesprekken die zij hebben gevoerd met partners in het netwerk en hoe ze uiteindelijk zijn gekomen tot hun plan Alle Zwolse Kinderen Lezen. Aan bod komt onder andere hoe de expertise van de bibliotheek en behoeften van partners zich tot elkaar verhouden en hoe belangrijk een goed doordachte visie op leesbevordering is voor samenwerken op de lange termijn.

Het artikel ‘Aan visieloos geld heb je niets. Stadkamer Zwolle als voorbeeld voor samenwerking met lokale leesbevorderingspartners’ is geschreven door Hermien Lankhorst.

Bekijk ook het webinar Leesbevorderingsimpuls Masterplan met Stadkamer Zwolle.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de reeks van webinars voor directeuren en managers van bibliotheken in het kader van de Netwerkagenda en het Leesoffensief. Mark Deckers gaat in dit webinar in gesprek met Maarten Keppel en Geny Nijboer van Stadkamer Zwolle. Het artikel uit Bibliotheekblad is deels gebaseerd op dit webinar.