7 december 2012

In de brochure Werken aan netwerken (2012) – geschreven voor managers en beleidsmedewerkers – wordt ingegaan op het strategisch belang van leesbevorderingsnetwerken.

De auteurs Stieneke Eising en Marie-Anne Raaijmakers reiken handvatten aan om op organisatieniveau verder te komen met bestaande netwerken of het initiatief te nemen tot een leesbevorderingsnetwerk. Op basis van argumentatie, ontleend aan (inter)nationaal leesbevorderingsonderzoek, wordt het gesprek aangegaan met directies van kinderopvang, schoolbesturen, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren om partijen te overtuigen van de maatschappelijke toegevoegde waarde van Bibliotheken op het terrein van leesbevordering.