15 oktober 2018

Uit het onderzoek De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken (2017) bleek dat de interne organisatie van veel Bibliotheken nog niet voldoende was (in)gericht op het uitvoeren van een succesvolle gezinsaanpak. Daarom gaf Kunst van Lezen opdracht tot een nieuw onderzoek, dat in de eerste helft van 2018 werd uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek was achterhalen welke maatregelen Bibliotheken moeten nemen om laagtaalvaardige gezinnen op een goede manier te ondersteunen, samen met partners binnen lokale geletterdheidsnetwerken. Om hier meer zicht op te krijgen, hebben onderzoekers op lokaal niveau bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel intensieve verkenningen uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met POI’s om te bepalen welke rol deze provinciale organisaties kunnen spelen bij het ondersteunen van de basisbibliotheken die werk willen maken van de gezinsaanpak. Ook op landelijk niveau zijn er gesprekken gevoerd en presentaties gegeven om de gezinsaanpak hoger op de agenda te zetten.

Het rapport Werken aan een geletterde samenleving. Meer aandacht voor het laagtaalvaardige gezin om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken (oktober 2018) van Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst is de uitkomst van dit onderzoek.