20 februari 2020

Hoe ziet een krachtige gezinsaanpak eruit volgens uitvoerders? Welke (lokale) goede voorbeelden zijn er op uitvoeringsniveau? Welke kansen zien zij? Welke vraagstukken zijn er? In de aanloop naar de nieuwe Tel mee met Taal periode 2020-2024 hebben we in opdracht van Kunst van Lezen en SPN van juni tot en met december 2019 met veel plezier gewerkt als verkenners van de gezinsaanpak op uitvoeringsniveau.

De verkenning heeft plaatsgevonden in samenwerking met de verschillende betrokken partners, POI’s en bibliotheken. Dit document bevat de bevindingen uit de verkenning van de afgelopen maanden en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.

Trefwoorden