31 januari 2020

De Bibliotheek op school, onderdeel van Kunst van Lezen, is op bijna de helft van de basisscholen (ruim 3.200 eind 2019) een beproefde aanpak om het leesplezier en de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Het is belangrijk dat aanstaande leerkrachten deze werkwijze in de vingers krijgen en leren hoe ze later structureel met Bibliotheken kunnen samenwerken.

Om pabo’s te helpen om dit onderdeel van leesbevordering een structurele plek in het curriculum te geven startte in studiejaar 2017-2018 de pilot de Bibliotheek op school op de pabo. Bibliotheken en opleidingen gaan een structurele samenwerking aan om pabostudenten een zo stevig mogelijke basis te geven voor hun latere werk als leesbevorderaar. Al negen pabo’s doen mee aan de pilot en er volgen er nog meer.

In de brochure Lezen op de pabo; Praktijkervaringen van NHL Stenden Groningen en Biblionet lees je hoe de pabo en de Bibliotheek hun samenwerking ervaren.

Doelgroep(en)