1 januari 2000

Een eerste verkenning van de mogelijke gevolgen van nieuwe media op lezen

Literatuurstudie naar het gebruik van oude (boeken en andere gedrukte uitgaven, radio en televisie) en nieuwe (digitale) media. Hierbij staat de vraag centraal of deze nieuwe media verdringend werken ten opzichte van het lezen.

Doelgroep(en)