3 december 2020

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid. In de keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar leren mbo-studenten PWO hoe zij leesbevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven.

Opzet mbo-keuzemodule

De mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar bestaat uit zes lessen. In de video licht Liselotte Dessauvagie, auteur van het scholingsmateriaal, de opzet toe.

Kijk hier voor meer informatie over de mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar.

Scholingsmateriaal aanvragen

Wil je als roc aan de slag met de mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar? Neem contact op met Marijke Bos van Stichting Lezen. Het materiaal is gratis beschikbaar en bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een studentenreader en zes powerpointpresentaties.

Doelgroep(en)