26 januari 2023

Lezen is een onmisbare vaardigheid. Om te zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot geïnteresseerde en sterke lezers, is er De doorgaande leeslijn. De flyer Lezers maken lezers: het belang van de doorgaande leeslijn beschrijft de leesontwikkeling voor kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar in het kort.

Lezen voedt de taalvaardigheid, de verbeelding, de empathie en vergroot de kennis van de wereld. Idealiter groeit elk kind daarom op tussen boeken, wordt het dagelijks voorgelezen, ziet het ouders, broertjes, zusjes, vrienden en leraren lezen, leert het op school zelf lezen, praat het met anderen over boeken en geniet het van de werelden die zich al lezend tussen de woorden ontvouwen.

De realiteit is vaak grilliger. Kinderen komen met zeer wisselende taalbagage de school binnen, het leesonderwijs heeft veel uitvallers en jongeren in Nederland lopen niet echt warm voor lezen, zo blijkt uit cijfers. Daarom zet Stichting Lezen zich in voor gedegen en structurele leesbevordering. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van De doorgaande leeslijn; een handig instrument voor professionals om optimaal bij te dragen aan de leesontwikkeling. De flyer Lezers maken lezers: het belang van de doorgaande leeslijn beschrijft de leesontwikkeling voor kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar in het kort.