1 april 2020

Met de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen van jongs af aan om te lezen. Op die manier willen we leesplezier bevorderen en laaggeletterdheid voorkomen. In de brochure Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt beschrijven we wat in 2019 het bereik is van deze leesbevorderingsprogramma’s en hoe het leesbevorderingsnetwerk eruitziet.

Risico op laaggeletterdheid

Het gebrek aan leesvaardigheid bij kinderen is een groot en groeiend probleem. Van alle 15-jarigen in Nederland loopt 24% het risico om laaggeletterd te worden. Op het vmbo-basis geldt dit voor 67% van de leerlingen; op het vmbo-kader gaat het nog altijd om 47%.

Deze kinderen hebben daardoor minder kans op een fijn leven. Preventie van laaggeletterdheid is zodoende ook preventie van een heel scala aan persoonlijke en maatschappelijke problemen. Het loont daarom om te investeren in leesbevordering en taalvaardigheid. Zeker omdat de aanpak met BoekStart en de Bibliotheek op school aantoonbaar vruchten afwerpt.