29 juni 2023

De nieuwe Lezen is uit. Staatssecretaris Gunay Uslu trekt vele miljoenen extra uit voor bibliotheken, die je volgens haar kunt zien als de meest democratische plekken van Nederland. En ze vertelt over het boek dat bepalend is geweest voor haar leven.

Edward van de Vendel schreef een boek over een meisje dat het verhaal van de vlucht van haar gezin toevertrouwt aan haar konijntje:Misjka. Van de Vendel wil dat een boek iets van bemoediging geeft.

In het tweede deel over de leescrisis een gesprek met onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit, Jeroen Dera: ‘De leescrisis beperkt zich niet tot het onderwijs en jongeren maar treft de hele maatschappij.’

Elfie Tromp is de nieuwe stadsdichter van Rotterdam. Een goede stadsdichter kan zijn bevolking anders laten kijken naar plekken die hij voor lief neemt.