22 mei 2024

Welke verhalen kan je gebruiken om kinderen te leren respectvol om te gaan met verschillen in cultuur? Welke boeken geven lezers inzicht in zichzelf en anderen? Universitair docent jeugdliteratuur Sara Van den Bossche (Tilburg University) heeft een leeswijzer ontwikkeld waarmee je leert bepalen of en hoe een boek zich leent voor gesprekken rondom diversiteit en inclusie. 

Gereedschapskist voor gesprekken over diversiteit en inclusie

Misschien kom je in je dagelijkse werk als bemiddelaar in het veld van de jeugdliteratuur zelf al in situaties waarin je diversiteit zou willen aankaarten. Misschien wil je als leraar, bibliotheekmedewerker, leesbevorderaar of opvoeder die onderwerpen wel aansnijden, maar weet je niet goed hoe dat aan te pakken. Misschien weet je niet welke boeken rond deze onderwerpen je kunt kiezen of welke activiteiten daarbij te organiseren. De Leeswijzer voor diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur is bedoeld als opstapje om met de thema’s diversiteit en inclusie aan de slag te gaan op school, in het kinderdagverblijf of in de bibliotheek. De leeswijzer biedt een gereedschapskist met handige instrumenten als basis voor gespreksactiviteiten rond diversiteit en inclusie in je klas, groep of bibliotheek.

Etnisch-culturele diversiteit in jeugdliteratuur

Sara Van den Bossche deed eerder al onderzoek naar diversiteit in jeugdliteratuur. Samen met Anne Klomberg (Tilburg University) onderzocht zij hoe jeugdboeken gebruikt kunnen worden om over diversiteit en inclusie na te denken – ook in de wereld buiten het boek. Daarbij richten zij hun pijlen niet alleen op jeugdboeken zelf, maar ook op het publiek van die boeken. Hoe kunnen jonge en volwassen lezers de (impliciete) culturele denkbeelden in jeugdboeken leren herkennen en kritisch leren bevragen?

De onderzoekspublicatie Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit is bedoeld voor iedereen die graag meer wil leren over etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur. Het boek reikt lezers handvatten aan om hun kritische denkvermogen op vlak van etniciteit en cultuur – hun cultuurkritische geletterdheid – aan te scherpen. In het bijzonder is deze publicatie relevant voor alle leesbevorderaars die kinderen een rijkdom aan verhalen willen meegeven en hen willen leren om weerbarstig te lezen.

Lees meer over de publicatie Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit.