1 december 2018

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. Het is een belangwekkend terrein, omdat motivatie een sleutel vormt tot succes in het leven.

Dit geldt voor werk, relaties, reizen en ja, ook voor lezen. Wie houdt van lezen, dit wil zeggen van binnenuit (‘intrinsiek’) gemotiveerd is om het te doen, zal vaker een boek ter hand nemen, en is in het algemeen ook leesvaardiger. Leesbevorderaars zijn dan ook voortdurend op zoek naar de sleutel achter leesmotivatie, terwijl leesonderzoekers aan universiteiten het begrip in alle veelzijdigheid bestuderen.

In deze editie van Leesmonitor Magazine buigen we ons over leesmotivatie. Wat is leesmotivatie? Wanneer kunnen we spreken van ‘positieve’ leesmotivatie, en wanneer van ‘negatieve’ leesmotivatie? Welke (rand)voorwaarden zijn van belang voor een positieve (lees)motivatie? Waarin verschillen gemotiveerde en ongemotiveerde lezers van elkaar? En wat kunnen leesbevorderaars doen om een kind te ondersteunen in het uitgroeien tot een gemotiveerde lezer?