17 maart 2022

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 7 is gericht op de kinderopvang en basisschool. Deze Kwestie van Lezen is herzien in 2022.

Voor de generatie kinderen van nu is de digitale wereld een vanzelfsprekende bron van informatie en beleving. Het gebruik van digitale boeken thuis, in de kinderopvang en op school wordt steeds meer gemeengoed. Dat werpt de vraag op welke digitale toepassingen bijdragen aan het (voor)leesplezier en de leesontwikkeling van kinderen.

Bestellen

Deze Kwestie van Lezen is op dit moment alleen te downloaden via de website, er zijn geen gedrukte exemplaren verkrijgbaar.