1 januari 2019

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Deze burgerschapstaak is er onder meer op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Lezen en burgerschap gaan hand in hand. Uit onderzoek weten we dat lezen positieve effecten heeft op competenties die samengaan met burgerschap. Lezers doen kennis op van de wereld, staan open voor anderen en kunnen zich zo ontwikkelen tot tolerante, verantwoordelijke en actieve burgers. In deze brochure beschrijven we de nauwe verbinding tussen burgerschap en lezen.

Bestellen

Deze Kwestie van Lezen is op dit moment alleen te downloaden via de website, er zijn geen gedrukte exemplaren verkrijgbaar.