1 januari 2019

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Deze burgerschapstaak is er onder meer op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Lezen en burgerschap gaan hand in hand. Uit onderzoek weten we dat lezen positieve effecten heeft op competenties die samengaan met burgerschap. Lezers doen kennis op van de wereld, staan open voor anderen en kunnen zich zo ontwikkelen tot tolerante, verantwoordelijke en actieve burgers. In deze brochure beschrijven we de nauwe verbinding tussen burgerschap en lezen.

Bestellen

U kunt de folders in meervoud van 10 bestellen. Per bestelling vragen wij een bijdrage voor het drukwerk van € 2,- per 10 folders. Aanvullend vragen wij  tot en met 50 stuks een bijdrage van € 4,- per bestelling voor verzenden in Nederland. Vanaf 60 stuks is deze bijdrage € 10,-. Wij kunnen geen pakketjes naar postbusnummers verzenden, in geval van een postbus verzoeken wij u het bezoekadres te vermelden. Voor verzenden naar het buitenland kunt u per mail een prijsopgave vragen.