19 juni 2024

De publieksversie van het jaarverslag 2023 van Stichting Lezen is verschenen. Het verslag belicht waar Stichting Lezen voor staat en het beschrijft hoe kennis leesbevordering heeft versterkt en helpt om de trend van dalende leesvaardigheid en leesmotivatie te keren. Deze verkorte versie van het jaarverslag 2023 biedt snel overzicht op hoofdlijnen. Voor wie meer wil weten is er vanzelfsprekend de mogelijkheid snel door te klikken naar het volledige jaarverslag 2023 van Stichting Lezen, Kunst van Lezen en de Leescoalitie.