25 april 2011

De brochure Het plezier in lezen staat voorop (2011) is een handleiding voor de praktische organisatie van leesbevorderingsnetwerken. In deze brochure leest u hoe scholen en Bibliotheken door leesbevorderingsnetwerken meer samenhang brengen in hun werkwijze met betere leesvaardigheid van kinderen als resultaat.