28 juni 2022

Diversiteit en positieve representatie op het gebied van etniciteit, gender en seksuele oriëntatie in kinderboeken kunnen bijdragen aan het verminderen en tegengaan van vooroordelen bij kinderen. Schoolbibliotheken zijn een belangrijke bron voor leesboeken voor kinderen in het basisonderwijs.

In dit onderzoek van de Universiteit Leiden en Stichting Lezen is antwoord gezocht op de vraag: in hoeverre en op welke manier speelt diversiteit een rol in besluitvorming rond de collecties van bibliotheken op scholen die deelnemen aan het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school?

Deelnemers aan het onderzoek (76 bibliotheekmedewerkers) blijken veel verschillende aanpakken te hanteren, uiteenlopende eigen bronnen te gebruiken en verschillende visies te hebben op het collectievormingsproces. Dit laat zien dat leesconsulenten en bibliotheken veel van elkaars aanpak zouden kunnen leren. De verschillende argumentaties, manieren waarop diversiteit een rol krijgt in het proces en aanbevelingen uit het onderzoek bieden een startpunt voor reflectie op het beleid rondom diversiteit in collecties binnen het programma de Bibliotheek op school.

Doelgroep(en)