13 oktober 2022

Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen basisscholen, scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs en lokale bibliotheken eruitziet. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB) wilden inzicht in de landelijke spreiding van basisscholen die deelnamen aan het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school en basisscholen die in algemene zin een samenwerking met een bibliotheek hebben.

De focus ligt in het onderzoek op de diverse achtergrondkenmerken van de scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om geboden onderwijssoorten, aantal leerlingen en provincie. Tevens is onderzocht hoe de samenwerking eruitziet met scholen met veel en weinig leerlingen met het risico op achterstanden.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft deze analyse uitgevoerd.

Bemoedigend is dat er aantoonbaar meer samenwerking is tussen scholen en bibliotheken als er bijvoorbeeld meer schoolbibliotheken zijn in een provincie, als er een leescoördinator vanuit het onderwijs is aangesteld en als scholen proberen achterstanden terug te dringen bij hun leerlingen.

Met de aanpak de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen, middelbare scholen en in het beroepsonderwijs om dit doel te bereiken. Lees hier meer informatie over de Bibliotheek op school.

Doelgroep(en)