15 juli 2017

De problematiek rond de cyclus van laaggeletterdheid was voor Kunst van Lezen de aanleiding om in 2017 opdracht te geven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar een gezinsaanpak binnen lokale netwerken en de rol die de Bibliotheek daarbij kan spelen.

Het verkennende onderzoek resulteerde in het rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventieve en curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheidsnetwerken (juli 2017). Dit onderzoek vormde de eerste aanzet voor het komen tot een goed samenwerkingsmodel rond preventie en curatie op lokaal niveau.