25 juni 2011

Er ontstaan de laatste jaren steeds meer ‘schoolbibliotheken nieuwe stijl’: volwaardige schoolbibliotheken op basisscholen, die geborgd zijn in het beleid van zowel Bibliotheek als basisschool. Kunst van Lezen wil deze tendens stimuleren en heeft onderzoeksbureau Oberon daarom gevraagd een landelijk overdraagbaar model op te stellen voor het realiseren van een schoolbibliotheek op basisscholen. Dit model wordt beschreven in deze brochure. Het model bestaat uit een aantal keuzemenu’s die als hulpmiddel kunnen dienen voor scholen en bibliotheken die plannen hebben om dergelijke schoolbibliotheken te realiseren.

Doelgroep(en)