29 juni 2011

Stichting Lezen heeft Oberon gevraagd te onderzoeken hoe het thema ‘leesbevordering’ een (prominentere) plaats op de Lokale Educatieve Agenda zou kunnen krijgen. 

Voorjaar 2011 heeft Oberon een advies uitgebracht voor directies, waarin aangegeven wordt welke stappen moeten worden gezet voor het verkleinen van de afstand tussen de Bibliotheek, de gemeente en schoolbesturen. Dit met als doel deel te kunnen nemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA).