icon home

De officiele naam: Stichting Lezen

Het handelsregisternummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 0080.09.491

Post- en bezoekadres:

Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Telefoonnummer
020-6230566

Emailadres
info@lezen.nl

Doelstelling
Leesbevordering: Het bevorderen van lezen in de meest ruime zin des woords in de Nederlandse en Friese taal. Versterking van de leescultuur en van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers maken

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Je kunt het beleidsplan downloaden

Bestuur en beloning
Deze gegevens zijn te vinden in de laatste jaarrekening.

Actueel verslag van activiteiten
Zie hiervoor het jaarverslag

Balans en de staat van baten en lasten
Deze gegevens zijn te vinden in de laatste jaarrekening.