icon home

Volwaardige mediatheken met een goed opgeleide mediathecaris worden steeds zeldzamer in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Reden voor Stichting Lezen, de Beroepsvereniging van Mediathecarissen in het Onderwijs (BMO) en KB, de nationale bibliotheek, om een uitgebreid onderzoek naar de stand van zaken rond mediatheken in het onderwijs te laten doen.

De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe is het gesteld met de kwaliteit van het mediatheekwerk in het voortgezet onderwijs? Zelfstandig onderzoeker Marleen Kieft en DUO Onderwijsonderzoek hebben een vragenlijstonderzoek gedaan onder 205 mediathecarissen en 253 schoolleiders. Daarnaast hebben zij interviews met experts, schoolleiders en mediathecarissen gevoerd.

Webinar over mediatheken

Marleen Kieft presenteert de resultaten van het onderzoek tijdens het webinar Mediatheken in het voortgezet onderwijs.  Na de presentatie vindt een panelgesprek plaats met specialisten op het gebied van mediatheekwerk: Karin Solé (BMO), Rineke van Daalen (auteur boek Lezen is iets tussen mensen; Een pleidooi voor de schoolbibliotheek) en Caroline Heijer (Stichting Lezen). Zij geven een reactie op de resultaten en aanbevelingen, en zullen ambities en acties formuleren. Deelnemers aan het webinar kunnen vragen stellen en reacties geven. Het panelgesprek wordt gemodereerd door Daan Beeke (Stichting Lezen). 

Datum en tijd

Het webinar vindt plaats op donderdag 23 mei 2024 van 15.00 tot uiterlijk 16.30 uur. Het is bedoeld voor mediathecarissen, schoolbestuurders en bibliotheekmedewerkers . Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Registreren

Aanmelden voor het webinar kan via deze registratiepagina. Na registratie ontvang je een bevestiging van je inschrijving en uitleg over hoe je het webinar kunt volgen. Deelname is kosteloos; het wordt je aangeboden door Stichting Lezen.

Bij deelname aan het webinar geef je toestemming dat we je e-mailadres mogen gebruiken om te mailen over of naar aanleiding van het webinar en onze publicaties.