icon home

Hoe kun je mbo-studenten stimuleren om te gaan lezen? Wat zijn goede werkvormen om het lezen van boeken nog beter op de kaart te zetten? Deze en ander vragen rond werkvormen over leesbevordering in het mbo zijn onderwerp van gesprek tijdens het webinar ’25 werkvormen leesbevordering in het mbo’ van Stichting Lezen.

Twee mbo-studenten lezend aan hun tafeltjes in een lokaal met boekenkast op de achtergrond
Foto: J. Koopmanschap

Programma

Yannic van Daele en Annette Janssen delen hun kennis en ervaring over leesbevorderingswerkvormen. Zij zijn als leesconsulent en specialist bij Huis73 in Den Bosch al jarenlang werkzaam voor het mbo. Van Daele en Janssen hebben ook de brochure 25 werkvormen leesbevordering voor het mbo samengesteld. Deze brochure is gratis beschikbaar via de toolkit Activiteiten/Beroepsonderwijs op de site pro.debibliotheekopschool.nl.

Het webinar is bedoeld voor mbo-(taal)docenten en bibliotheekmedewerkers. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Doelgroep(en)