Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Leesfrequentie boeken Nederlanders stabiel  . https://www.lezen.nl/onderzoek/leesfrequentie-boeken-nederlanders-stabiel/.
25 oktober 2023

Een meerderheid van de Nederlanders maakt gebruik van leesmedia. 82% van de bevolking van 14 jaar of ouder leest anno 2023 met enige regelmaat een boek. 82% van de Nederlanders las in het jaar 2023 minimaal één papieren boek, 43% las minimaal één e-boek en 18% luisterde minimaal één luisterboek (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63). De cijfers zijn representatief voor de enigszins geletterde bevolking. De groep laaggeletterden is waarschijnlijk onvoldoende leesvaardig om de schriftelijke vragenlijst voor het onderzoek in te vullen.

De gemiddelde leesfrequentie van boeken is over een periode van tien jaar vrij stabiel. Wel is er, na een korte opleving tijdens de coronapandemie, in 2023 weer sprake van een daling. Drie op de tien Nederlanders leest in 2023 vrijwel elke dag in een boek. In 2021 en 2022 ging het om een derde van de Nederlanders, terwijl het in 2020 27% betrof. Mogelijk is de hogere dagelijkse leesfrequentie in 2021 en 2022 het gevolg van het feit dat Nederlanders toen, door de herhaaldelijke lockdowns tijdens de coronapandemie, meer tijd in en om het huis doorbrachten (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Er zijn minder Nederlanders die dagelijks een boek lezen (29%) dan Nederlanders die dagelijk een krant lezen (43%). Tijdschriften worden, met 10% van de Nederlanders die dit dagelijks, doet, minder vaak gelezen dan boeken. Terwijl de leesfrequentie van boeken de laatste tien jaar vrij stabiel is, vindt er voor kranten en tijdschriften een daling plaats (KvB Boekwerk & GfK, 2023, meting 63).

Doelgroep(en)