Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). 12.500 jongeren brengen stem uit voor Jonge Jury. https://www.lezen.nl/onderzoek/12-500-jongeren-brengen-stem-uit-voor-jonge-jury/.
21 februari 2022

Middelbare scholieren uit klas 1 tot en met 3 lezen jeugdboeken die in het voorgaande jaar zijn verschenen. Vervolgens kiezen ze hun favoriete titels. Het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury.  Voor de verkiezingscampagne van 2020-2021 zijn er bijna 12.500 stemmen uitgebracht, een daling van 25% ten opzichte van twee jaar eerder. Het aantal via internet uitgebrachte stemmen is gedaald met 18%, terwijl er nagenoeg geen stemmen meer via papier zijn uitgebracht (-100%).

De daling komt waarschijnlijk doordat in het schooljaar 2020-2021, net als in het jaar ervoor, de middelbare scholen deels gesloten zijn geweest om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De promotie voor het stemmen onder leerlingen loopt deels via de scholen. Dat geldt in het bijzonder voor het stemmen via papier.

Middelbare scholieren bekroonden in 2020-2021 het boek Fake Trip van Margje Woodrow met de Prijs van de Jonge Jury. Hiermee is voor het tweede jaar op rij een andere winnaar gekozen dan Mel Wallis de Vries, die zes overwinningen op rij boekte. Het stemmen gebeurt anoniem. Mede hierdoor is niet precies vast te stellen hoeveel middelbare scholieren er onder de stemmers zijn. Het zou bovendien kunnen dat het aantal stemmers lager ligt dan het aantal uitgebrachte stemmen: het is mogelijk om meer dan een keer te stemmen.

In het schooljaar 2013-2014 verdubbelde het aantal stemmen ruimschoots. Dit was grotendeels te danken aan de vernieuwde opzet van de Jonge Jury. De campagne kreeg een indeling in fases, aan de hand van de thema’s ‘lezen’, ‘stemmen’ en ‘vieren’. Hiernaast werd het lesmateriaal gedigitaliseerd en voorzien van multimedia. De vernieuwingen zijn gerealiseerd middels de website. Deze trok in 2020-2021 ruim 220.000 bezoekers, nagenoeg evenveel als in de twee voorgaande jaren. Het gedrukte magazine van voor 2013-2014 kende een oplage van 65.000 à 70.000 exemplaren.

Het digitale lesmateriaal kreeg in het schooljaar 2016-2017, in samenwerking met vier lesmethoden Nederlands (Op Niveau Onderbouw, Nieuw Nederlands, Talent en Plot 26), een nieuw jasje. 752 docenten en medewerkers van middelbare scholen bestelden in 2020-2021 een lespakket, een recordaantal in de geschiedenis van de Jonge Jury.