Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Minder stemmen voor Jonge Jury door andere stemwijze. https://www.lezen.nl/onderzoek/12-500-jongeren-brengen-stem-uit-voor-jonge-jury/.
11 juli 2023

Middelbare scholieren uit klas 1 tot en met 3 lezen jeugdboeken die in het voorgaande jaar zijn verschenen. Vervolgens kiezen ze hun favoriete titels. Het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury. Voor de verkiezingscampagne van 2022-2023 zijn er ruim 5.000 stemmen uitgebracht, een daling van 20% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit komt waarschijnlijk doordat de stemprocedure vanaf het schooljaar 2021-2022 is aangescherpt. Mensen kunnen nog maar één keer stemmen per e-mailadres en het opgeven van leeftijd is verplicht. De Jonge Jury wil hiermee voorkomen dat iemand meerdere stemmen kan uitbrengen, en dat mensen die niet behoren tot de doelgroep stemmen. Naast de veranderde stemprocedure speelt ook de nasleep van de coronacrisis met schoolsluitingen mogelijk een rol in de daling.

Middelbare scholieren bekroonden in 2022-2023 het boek Game on van Cis Meijer met de Prijs van de Jonge Jury. Hiermee is voor het vierde jaar een andere winnaar gekozen dan Mel Wallis de Vries, die in het verleden zes overwinningen op rij boekte.

In het schooljaar 2013-2014 verdubbelde het aantal stemmen ruimschoots. Dit was grotendeels te danken aan de vernieuwde opzet van de Jonge Jury. De campagne kreeg een indeling in fases, aan de hand van de thema’s ‘lezen’, ‘stemmen’ en ‘vieren’. Hiernaast werd het lesmateriaal gedigitaliseerd en voorzien van multimedia. De vernieuwingen zijn gerealiseerd middels de website. Deze trok in 2022-2023 ruim 210.000 bezoekers, een daling van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Het gedrukte magazine van voor 2013-2014 kende een oplage van 65.000 à 70.000 exemplaren.

Het digitale lesmateriaal kreeg in het schooljaar 2016-2017, in samenwerking met vier lesmethoden Nederlands (Op Niveau Onderbouw, Nieuw Nederlands, Talent en Plot 26), een nieuw jasje. Ruim 500 docenten en medewerkers van middelbare scholen bestelden in 2022-2023 een lespakket, een halvering ten opzichte van een jaar eerder.