10 februari 2021

Middelbare scholieren uit klas 1 tot en met 3 lezen jeugdboeken die in het voorgaande jaar zijn verschenen. Vervolgens kiezen ze hun favoriete titels. Het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury. Voor de verkiezingscampagne van 2019-2020 zijn er ruim 10.000 stemmen uitgebracht, een daling van 37% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal via internet uitgebrachte stemmen daalde met 30%, terwijl er nagenoeg geen stemmen via papier werden uitgebracht. Deze daling komt waarschijnlijk doordat in het voorjaar van 2020 de middelbare scholen gesloten zijn geweest vanwege de lockdown om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De promotie voor het stemmen onder leerlingen loopt deels via de scholen, en de stemming vindt in het voorjaar plaats.

Middelbare scholieren bekroonden in 2019-2020 het boek Match van Buddy Tegenbosch, die hiermee de reeks van zes overwinningen op rij door Mel Wallis de Vries doorbroken heeft.

In het schooljaar 2013-2014 verdubbelde het aantal stemmen ruimschoots. Dit was grotendeels te danken aan de vernieuwde opzet van de Jonge Jury. De campagne kreeg een indeling in fases, aan de hand van de thema’s ‘lezen’, ‘stemmen’ en ‘vieren’. Hiernaast werd het lesmateriaal gedigitaliseerd en voorzien van multimedia. De vernieuwingen zijn gerealiseerd middels de website. Deze trok in 2019-2020 ruim 220.000 bezoekers, 4% minder dan in het jaar ervoor. Het gedrukte magazine van voor 2013-2014 kende een oplage van 65.000 à 70.000 exemplaren.

Het digitale lesmateriaal kreeg in het schooljaar 2016-2017, in samenwerking met vier lesmethoden Nederlands (Op Niveau Onderbouw, Nieuw Nederlands, Talent en Plot 26), een nieuw jasje. 327 middelbare scholen (50% van het totaal) bestelden in 2019-2020 samen 665 pakketten; in het jaar ervoor ging het nog om 532 scholen (-39%) en 772 pakketten (-16%).