Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Tijdschrift Lezen

Lezen, tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 13.000. Lezen richt zich op professionals in Nederland die werken met kinderen en jongeren van 0-18 jaar, die het leesbevorderingswerk dagelijks in de praktijk vormgeven, in de kinderopvang, op school, in de boekhandel en bibliotheek.

  • Het nieuwe nummer van Lezen laat weer eens zien hoe veelvormig leesbevordering in de praktijk is. Zo is er een bijdrage over internationale samenwerking en de mogelijkheid ook over grenzen heen met verhalen bruggen te slaan en wederzijds begrip te bevorderen.
  • Dichter bij huis, laat een gesprek met de kindervakjury voor historische jeugdboeken zien hoe goed jonge lezers in staat zijn over boeken te oordelen. De conclusie?
  • Het komende wetenschappelijke congress van Stichting Lezen gaat over lezen in het digitale tijdperk. Literatuurwetenschapper Inge van de Ven en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest nemen alvast een voorschotje.

In de nieuwe Lezen een uitgebreid interview met de veelvuldig bekroonde literaire alleskunner Edward van de Vendel.

In dit nummer onder veel meer: Gerlien van Dalen over de urgentie van leesbevordering. Kim van Kooten over voorlezen en Marco Kunst over de Middag van het Kinderboek.

In dit nummer onder veel meer: Grootouders en (voor)lezen; online lees- en schrijfplatforms en onderwijs in menswording.

In dit nummer onder veel meer een artikel over leesclubs op school, een interview met Vlogboek bedenker Jorgen Apperloo en een artikel over tweetalig lezen.

In dit nummer onder veel meer; diversiteit in jeugdliteratuur, begrijpend lezen op de Alan Turingschool en de X-factor van Lês No.

In dit nummer onder veel meer: Curriculum.nu, graphic novels in de klas en kwispellezen

In dit laatste nummer van 2018 onder meer: kinderkunstboeken, jeugdliteraire vertalers en schoolmediatheken.

Het vijftigste nummer van Lezen is een feestelijk nummer, met een extra bijlage waarin de redactie een kijkje achter de schermen geeft.

In dit nummer onder meer: Literatuur voor je oren, nieuws van de Kinderboekenambassadeux en 25 jaar De Nationale Voorleeswedstrijd.

In dit nummer onder meer: Boeken kunnen kinderen moreel vormen, een interview met Enne Koens en Zonder lezen kom je er niet.

In dit nummer nemen we onder meer leesmotivatie onder de loep, een interview met Ludwig Volbeda en smartphones en lezen.

In dit nummer onder meer een pleidooi voor meer kleur in een witte boekenwereld: over diversiteit in Young Adultboeken.

In dit nummer onder veel meer een interview met Gerda Dendooven die met  een eigentijds sprookje over anders zijn: Stella, ster van de zee de Wouterje Pieterse Prijs won.

In dit nummer: Een gesprek over wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van lezen. Herman Koch over het Boekenweekgeschenk. Nieuwe voorleesfilmpjes over het voorlezen aan heel jonge kinderen en nog veel meer

Anke de Vries weet niet hoe dat voelt oud zijn. In Sassenheim hebben ze de Nationale Mediatheek trofee gewonnen. De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar. Frank van der Lende vindt lezen supergoed voor je woordenschat en Anne Vegter analyseert voor de laatste keer een gedicht.

In dit nummer van Lezen vertelt Dolf Verroen dat de opdracht om het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven een cadeautje was waarop hij niet meer had gerekend.

In het nieuwe nummer van Lezen onder veel meer een dubbelinterview met 'onze' leesprofessoren: Roel van Steensel en Eliane Segers waarin ze vertellen over hun ambities en plannen.

In dit veertigste nummer aandacht voor De nieuwe bibliotheek of, zoals architect Francine Houben ze noemt, de kathedralen van onze tijd. Voor haar is een bibliotheek veel meer dan een huis voor boeken: "Het idee van een bibliotheek als investering in het menselijk kapitaal van de stad vind ik inspirerend."

2016 Jaar van het Boek, prentenboekentips voor De Nationale Voorleesdagen en een impressie van een inspirerende didactische tournee van Aidan Chambers.

Boekbewerkingen in het theater, een interview met Simon van der Geest, het 'proeven' van gedichten, de kinderliteratuur als apotheek en nog veel meer.

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter.

In dit eerste nummer van 2015 vanzelfsprekend aandacht voor de Boekenweek: met dit jaar als thema Waanzin.

In de nieuwe Lezen aandacht voor de Ambitie-agenda van de Leescoalitie en nog veel meer.

Over jongens en lezen en nog veel meer.

Met onder meer Jacques Vriens over zijn rol als kinderboekenambassadeur 

In aanloop naar Lezen Centraal: twee keynote speakers aan het woord.

Stijn Aerden glijdt in dit jubileumnummer in vogelvlucht over 25 jaar Stichting Lezen.

Voor Pieter van den Hoogenband zijn boeken verbonden aan zijn momenten als kampioen.

Met voorlezer Yuba Zalen over zijn ervaringen als vrijwilliger voor de Voorleesexpress, kinderboekenvakanties en leesbelevingsonderzoek. 

In het kader van het Jaar van het Voorlezen is het eerste nummer van 2013 een voorleesspecial.

Lezen is onzichtbaar leren, Gerlien van Dalen vertelt in dit nummer over het belang van voorlezen, reden om 2013 uit te roepen tot Jaar van het Voorlezen.

Leespromotie in Zweden, hoe gaan ze in het land van Astrid Lingren de ontlezing te lijf? 

Natascha Notten over het voordeel van het goede voorbeeld. Over ouders en leesopvoeding.

Het tablet als toverboek en wanneer is een app nog een boek?

 Een gesprek met Bas Heijne over de rol van de roman in de samenleving, over profeten en pessimisten en over het grote belang van de leraar Nederlands. 

Bestaan er nog echte kinderboekenhelden, wie zijn de opvolgers van Jonathan Leeuwenhart, Matilda, Dolf en Tiuri?

Over honderd jaar Annie M.G. Schmidt en nog veel meer.

De Grote Jongerenliteratuur Prijs, drie jonge veellezers over de noodzaak van zo'n prijs

Met een reportage uit het vernieuwde Kinderboekenmuseum in Den Haag

Een herfstnummer met veel aandacht voor Nederlandse kinderboekenillustratoren.

In dit nummer een portret van P.C. Hooft-prijs winnares Charlotte Mutsaers.

Vier schrijvers over hun literaire jeugdhelden.

Abonneren op RSS - Tijdschrift Lezen
Contactpersoon bij Stichting Lezen: 
Coördinator communicatie en pr